Η «ΣΠΙΤΙΚΗ ΠΙΤΑ» δραστηριοποιείται στην περιοχή της Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης και ειδικεύεται στη παραγωγή και διακίνηση υψηλής ποιότητας και προδιαγραφών προϊόντων πρωινού και όχι μόνο, εξασφαλίζοντας την ικανοποίηση ακόμα και των πιο απαιτητικών πελατών. Η επιχείρησή μας δεσμεύεται να ακολουθεί όλους τους Εθνικούς και Διεθνείς Κανονισμούς σχετικά με την ποιότητα και την υγιεινή, προκειμένου να διασφαλίσει την ασφάλεια των καταναλωτών.

Για την επίτευξη αυτών των στόχων, η Διοίκηση της εταιρείας αποφάσισε να συμμορφωθεί με το Σύστημα Διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων κατά πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 22000:2018, που καλύπτει την «Παραγωγή, αποθήκευση και διανομή τροφίμων σε θερμοκρασίες κατάψυξης».

Η Διοίκηση της εταιρείας εξασφαλίζει την άριστη λειτουργική κατάσταση των κτιριακών εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού επεξεργασίας, την αυστηρή τήρηση των προδιαγραφών ασφάλειας των διακινούμενων προϊόντων, την εκπαίδευση του προσωπικού, την εφαρμογή ορθής βιομηχανικής και υγιεινής πρακτικής, και τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας και των ελεγκτικών αρχών.

Υιοθετώντας την αρχή της συνεχούς βελτίωσης, η επιχείρηση αναγνωρίζει και ανταμείβει την ομαδική εργασία καθώς και την ατομική προσπάθεια, επενδύει στον άνθρωπο και σέβεται τον πελάτη.

Η εταιρεία έχει κοινοποιήσει αυτή της την προσπάθεια σε όλους τους Εργαζόμενους, Προμηθευτές, Συνεργάτες και Πελάτες της, καλώντας τους να συμμετέχουν ενεργά και να σταθούν αρωγοί στο έργο της. Μέσω της διαρκούς ανάπτυξης και βελτίωσης, η «ΣΠΙΤΙΚΗ ΠΙΤΑ» αποσκοπεί στη δημιουργία ενός βιώσιμου, ανταγωνιστικού και προοδευτικού περιβάλλοντος για όλους τους εμπλεκόμενους με την εταιρεία.

Είμαστε πεπεισμένοι ότι με την αφοσίωση και την αλληλεγγύη όλων των μελών της «ΣΠΙΤΙΚΗ ΠΙΤΑ», θα καταφέρουμε να διατηρήσουμε την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας σε κορυφαίο επίπεδο, εξασφαλίζοντας την αναγνώριση, την εμπιστοσύνη των πελατών μας και τη συνεχή ανάπτυξη του οργανισμού μας.

Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξη και την εμπιστοσύνη στην «ΣΠΙΤΙΚΗ ΠΙΤΑ». Συνεχίζουμε να επιδιώκουμε την εξαιρετική ποιότητα και την καινοτομία, προκειμένου να παρέχουμε υπηρεσίες και προϊόντα που ξεπερνούν τις προσδοκίες των πελατών μας. Στηρίζουμε την αειφόρο ανάπτυξη, την προστασία του περιβάλλοντος και τη διασφάλιση της ευημερίας για τις επόμενες γενιές.