ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ / ΝΕΑ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016 εγκατάσταση erp – Πήγασος Start Up της ΤΕΣΑΕ σε συνεργασία με την www.erp-digitaNet.gr και Δεληγκάρη αφοι ΟΕ

Μεγαλώνουμε μαζί σας και εκσυγχρονιζόμαστε!!  για να είμαστε σε θέση να  σας προσφέρουμε υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση και ασφάλεια μέσο του συστήματος iso επενδύσαμε στο Ελληνικό erp σύστημα Πήγασος start up. Κρίθηκε απαραίτητο για να μπορούμε να παρακολουθούμε όλες τις διαδικασίες παραγωγής, iso και διακίνησης των προϊόντων μας προς τα εσάς. Ακόμα και σε αυτούς τους δύσκολους οικονομικά καιρούς δεν σταματάμε να επενδύουμε για να είμαστε σε θέση να σας προσφέρουμε υψηλού επιπέδου προϊόντα και υπηρεσίες.

Το Pegasus ERP Start Up αποτελεί την erp Εμπορική Διαχείριση  της ΤΕΣΑΕ με πάνω από 8.000 ενεργές εγκαταστάσεις. Είναι το πιο ολοκληρωμένο ERP στην αγορά με έντονα στοιχεία διαφοροποίησης από ανταγωνιστικές λύσεις τόσο σε οικονομικό όσο και σε λειτουργικό επίπεδο. Αξίζει να αναφέρουμε την ευρεία αποδοχή που έχει από το αγοραστικό κοινό καθώς είναι προσιτό για κάθε Επιχείρηση ανεξαρτήτως δυναμικής ενώ συνεισφέρει κατά το μέγιστο βαθμό στη περαιτέρω ανάπτυξη της καθώς βελτιώνει την οργάνωση σε κάθε επίπεδο καθημερινής λειτουργίας.

Το erp διαθέτει το υποσύστημα Παρτίδες:  Δυνατότητα δημιουργίας και παρακολούθησης των παρτίδων ενός είδους. Η ενημέρωση των παρτίδων γίνεται αυτόματα με την καταχώρηση των παραστατικών σας.Επιτρέπει μέσα από συγκεκριμένη οθόνη την διαχείριση κάθε παρτίδας ξεχωριστά, με αναλυτική παρουσίαση όλων των κινήσεων ενώ ταυτόχρονα μπορείτε να ορίσετε και ειδική τιμή για συγκεκριμένη παρτίδα (που υπερτερεί έναντι των βασικών τιμοκαταλόγων του είδους).

Διαθέτει το υποσύστημα Φορητής Τιμολόγησης :  που φροντίζει για την επικοινωνία της εφαρμογής σας με άλλες τοπικές εγκαταστάσεις ή φορητές εγκαταστάσεις σε φορτηγά.Είναι η ιδανική λύση, καθώς προσφέρει την δυνατότητα της On-line πληροφόρησης πολλών τοπικών εγκαταστάσεων, φορητών Τερματικών,  οι οποίες όμως μπορούν και λειτουργούν ανεξάρτητα και δεν επηρεάζονται από έλλειψη επικοινωνίας (π.χ. πτώση internet, κόψιμο τηλεπικοινωνιακής γραμμής κ.ο.κ.).